Fortrolighedserklæring

Obligatorisk fortrolighedserklæring

Register og databeskyttelseserklæring 

Dette er registeret og databeskyttelseserklæringen i henhold til virksomhedens persondatalov (§ 10 og 24) og EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Udarbejdet den 8. november 2018. Sidste ændring 08/11/2018.

 1. Registrator

Liff Oy, Elimäenkatu 21, 00510 Helsinki

Andre kontaktoplysninger

 2. Den registeransvarlige kontaktperson

Juha Vihervaara, juha.vihervaara@liff.fi, 050 584 1313

 3. Registernavn

Liff Oy's kunderegister.

 4. Formål med brug af persondata

Formålet med behandling af personoplysninger er at kommunikere med kunder, behandle leverancer og håndtere eventuelle garantiproblemer.

Oplysningerne bruges ikke til automatiseret beslutningstagning eller profilering.

 5. Registerets dataindhold

Oplysninger, der opbevares i registret, omfatter: personens navn, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse, adresse), IP-adresse på netværksforbindelsen, andre oplysninger relateret til kundeforholdet og bestilte produkter/ydelser.

Oplysninger videregives ikke til tredjemand.

 6. Regelmæssige informationskilder

De oplysninger, der skal registreres i registret, modtages fra kunden ved bestilling af produkterne eller ved design af dem.

 7. Regelmæssige overførsler af data og overførsel af data uden for EU eller EØS

Oplysninger videregives ikke regelmæssigt til andre parter.

 8. Principper for registerbeskyttelse

Der udvises omhu ved behandling af registret, og de oplysninger, der behandles ved hjælp af informationssystemer, er forsvarligt beskyttet. Registratoren sikrer, at lagrede data samt serveradgangsrettigheder og andre data, der er kritiske for sikkerheden af persondata, håndteres fortroligt og kun af de medarbejdere, hvis jobbeskrivelse det er.

 9. Indsynsretten og retten til at kræve rettelse af oplysninger

Enhver person i registret har ret til at kontrollere sine oplysninger, der er lagret i registret, og kræve rettelse af eventuelle urigtige oplysninger eller udfyldelse af ufuldstændige oplysninger. Hvis en person ønsker at kontrollere de lagrede oplysninger om ham eller kræve berigtigelse, skal anmodningen sendes skriftligt til den dataansvarlige. Om nødvendigt kan registratoren bede rekvirenten om at bevise sin identitet. Den dataansvarlige svarer kunden inden for den tid, der er fastsat i EU's databeskyttelsesforordning (normalt inden for en måned).

 10. Andre rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

En person i registret har ret til at anmode om fjernelse af personoplysninger om ham fra registret ("retten til at blive glemt"). Registrerede har også andre rettigheder i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning, såsom at begrænse behandlingen af personoplysninger i visse situationer. Anmodninger skal sendes skriftligt til den registeransvarlige. Om nødvendigt kan registratoren bede rekvirenten om at bevise sin identitet. Den dataansvarlige svarer kunden inden for den tid, der er fastsat i EU's databeskyttelsesforordning (normalt inden for en måned).